Snelevacature Amsterdam

Overdosering van vitaminen? EU-maximale niveaus zijn waarschijnlijk te laag en te voorzichtig te zijn

Wat is de intake, spreekt men van een Overdosis van vitaminen? Voor sommige vitaminen zijn er aanbevolen limieten door de Europese autoriteit voor voedselveiligheid. Een nederlandse studie bevestigde het vermoeden: de EU-definitie van een veilige inname grenzen van de voedingssupplementen die het gevolg zijn van ongepaste methodiek, onjuist is, en regelmatig te laag.

De normen die worden toegepast op een onderwerp van een onderzoek, om te beslissen over de risico-evaluatie. In de interpretatie van de maximale draagkracht van een brug, bijvoorbeeld andere criteria in aanmerking moet worden genomen zoals in de Definitie van de belasting limieten van een bureaustoel. Bij de bouw van de brug noodzakelijk veiligheid reserves op de bureaustoel, het zou absurd zijn om te eisen aan het ontwerp. In deze richting is de redenering van een onderzoek dat werd ingehuurd door Dr. Robert Verkerk en zijn Team.

Lobby tegen Regelgeving voor voedingssupplementen

Verkerk is oprichter, algemeen directeur en de wetenschappelijk Directeur van de belangen van de Vereniging, de Alliance for Natural Health (ANH). De ANH had gemaakt van het oorspronkelijk voor de taak, de benodigde financiële middelen in het kader van de methode volgens de EU-voedingssupplementen-richtlijn (Richtlijn 2002/46/EG) verplicht aan te werven.

Al snel heeft ontwikkeld, echter, een erkend Lobby, campagnes voor deregulering in de sector van de voedingssupplementen en alternatieve medische benaderingen ondersteund.

De fout is: vitamines en voedingssupplementen zijn een rating van hoe giftige chemicaliën

Vitamine NahrungsergänzungsmittelHet huidige onderzoek neemt de definities van de veilige inname grenzen (Aanvaardbaar Upper Intake Level (UL), of Boven de Veilige Grens (USL)), die zijn ingesteld door de EU-autoriteiten, ter gelegenheid van een fundamentele kritiek. Deze ULs moet beschrijven de hoeveelheden die geleverd kan worden door een Vitamine of mineraal via voedingssupplementen, en voor gezonde personen, is het risico van een gevaar voor de gezondheid ontstaat. Dit moet gelden voor gevoelige mensen.

Analoog aan het bovenstaande voorbeeld, Verkerk en zijn medewerkers werken hier, dat de regelgevende instanties van de EU-gelden een ongeschikte methode. Dit was immers ontworpen om te worden ingesteld op een zo laag mogelijk te worden opgenomen grenswaarden voor toxische stoffen.

Het is dus zeer waarschijnlijk dat de maximale niveaus (ULs) worden opgegeven bij deze lage doseringen zijn er een aantal positieve effecten op de gezondheid kan worden voorkomen, en een aantal nuttige producten moeten verdwijnen uit het aanbod.

Ook van officiële internationale Instanties kritiek van de risicobeoordeling van de vitamines in Europa

De auteurs van de studie wijzen in dit verband op dat reeds in het jaar 2006 door een gezamenlijke Commissie van deskundigen van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de voedsel en landbouw organisatie van de Verenigde Naties (FAO), bleek dat niet gedifferentieerde aanpak van de risico-evaluatie zijn ongepast. De Commissie verwijst daarbij in het bijzonder het duitse Federale Instituut voor risk assessment (BfR).

Om deze redenen, de EU-methode voor de Definitie van een Overdosis, onvoldoende

Specifiek, de studie identificeert een aantal kritische fouten die te wijten zijn aan de bestaande Ul is niet voldoende. Dus, de volgende correlaties gevonden in de EU-methode niet in aanmerking genomen:

  • In het geval van voedingsstoffen alleen voor -, maar ook een onder-dosering negatieve effecten verbonden zijn, is het niet. En de onder-aanbod wordt op grote schaal gebruikt, zoals de Nationale consumptie studie deel 2, laat zien.
  • Afhankelijk van de verschillende niveaus van Inname kan zich voordoen in vele voedingsstoffen met Meerdere bijwerkingen.
  • In het geval van bepaalde voedingsstoffen, zoals Vitamine A in de Vorm van Retinol, er zijn bepaalde groepen van de bevolking, een kruispunt dat omvat de gezondheid risico ‘ s, alsmede de voordelen voor de gezondheid.
  • Afhankelijk van de moleculaire Vorm van een voedingsstof in dezelfde voedingsstoffen groep aanwezig is, kan er een ander risicoprofiel. Voorbeelden zijn hier Bisglycinate, Niacine, en Inositol hexanicotinate, ijzer of sulfaat en ijzer.

Te weinig gegevens zijn, MIS-karakterisering van de risico ‘ s en de regionale omstandigheden, die niet te brengen onder een noemer te brengen

Naast een nauwkeurige beschrijving van het risico mislukt is gewoon het feit dat in termen van voedingsstoffen, alleen onvolledige gegevens beschikbaar zijn. Een bijkomend Probleem is het feit dat het wordt aangenomen dat het risico voor de volksgezondheid zijn precies groter is als de afstand tussen de aanbevolen inname en de veilige inname te beperken is lager.

Dit kan leiden tot onjuiste karakterisering, een risico-inschatting of zoals het geval is met Vitamine C en natuurlijke carotenoïden overschat als in het geval van chroom, Vitamine K in verschillende moleculaire vormen, is een gevaar. Tot overmaat van ramp, in een combinatie van landen met uiteenlopende bevolking profielen, en eetgewoonten, harmonisatie is gewoon niet praktisch.

Benaderingen over hoe u kunt maximaal grenzen bepalen van de vitamines beter

In de zin van een meer zinvolle methodiek, de onderzoekers stellen een aantal maatregelen die kunnen worden gedefinieerd, in hun opinie, de ULs is veel meer geschikt:

  • Een meer verfijnde weergave van risico ‘ s, waarin empirische gegevens over de feitelijke Optreden van specifieke bijwerkingen.
  • Waar het nuttig is, moet ULs worden vervaardigd heel specifiek voor de verschillende delen van de bevolking.
  • Voor een deel van de voedingsstoffen die behoren tot dezelfde voedingsstoffen groep die moet worden gegeven gesplitste ULs en, waar van toepassing, en de maximale waarden, waarboven een concreet gevaar kan optreden. Dit geldt in het bijzonder wanneer verschillende niveaus van biologische beschikbaarheid, of – afhankelijk van de ingenomen hoeveelheid toxiciteit. Dit is, bijvoorbeeld, in het geval van Niacine en nicotinamide.
  • In gevallen waar sprake is van een Overlapping van het risico en het Voordeel van een bepaalde dosering moet worden praktisch uitvoerbaar gespecificeerde normen. Dit kan, bijvoorbeeld, gegevens, zoals de quality-adjusted life-year (QALY) of disability-adjusted life-year (DALY). In beide gevallen is het van statistische methode, waarbij een Voordeel of schade in verband met de daaraan verbonden kosten. Dit voorstel werd reeds in 2007 door de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).

Over het Geheel genomen, de wetenschappers die werken met Dr. Verkerk in het geval van een Overschrijding van de Ugt (Bovenste Niveaus, Höchsgrenzen) een meer uitgebreide risico-beoordeling op basis van fijn gesplitste sub-groepen van de bevolking.

Verkerk, R. H., et al., Een kritiek van de gangbare benaderingen voedingsstoffen risico-analyse met betrekking tot voedingssupplementen met een specifieke verwijzing naar de Europese Unie, en Toxicologie. 2010 Nov 28;278(1), Pp. 17 – 26.

Geef een reactie

Scroll To Top